Argentinska kackelackor(B.dubia)

Ryska kackalackor - Shelfordella lateralis;

Övriga foderkackelackor: