Vårat mål är att ha ett bra utbud utav reptiler & insekter som vi i så stor mån
som möjligt köper utav svenska privatpersoner eller föder upp själva.